SVENSK

DEUTSCH – ENGLISH – ESPAÑOL – ESPERANTO – FRANCAIS – ITALIANOPOLSKIPORTUGUÊS – SUOMI – SVENSKРУССКИЙ – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 中文العربية

Män säger nej till prostitution

sept. 2011

Prostitution, är det en ”manlig rättighet”? Frigörelse för prostituerade kvinnor? Ett nödvändigt ont för att möta mäns ”okontrollerbara behov”?

NEJ! Låt oss sluta med denna propaganda!

Vi som skriver under detta manifest är män i alla åldrar, med olika bakgrund och omständigheter, som vägrar att leva ut vår sexualitet på en kommersiell marknad. För oss är sexualiteten framför allt en mänsklig relation som ska utövas jämställt och med respekt för motparten, och dennes egen frihet och åtrå.

Vi bjuder härmed in er att agera med oss och öppet ta ställning:
Prostitution är inte för oss! Inte i vårt namn!

  • NEJ till denna miserabla marknad som pressar de mest sårbara till att hyra ut sina munnar eller sina vaginor!
  • NEJ till en machokultur som använder sexualiteten till att dominera och förnedra!
  • NEJ till bordeller, även statliga, där kvinnor parkeras för att förslavas och utnyttjas av hallickar för att stå till mäns tjänst!

JA till sexuell frihet! JA till ömsesidig åtrå och njutning!

”Frihet att prostituera sig”, säger man. Men vem ”väljer” att varje dag ha sexuell intimitet utan lust med okända?
Vem är fri i prostitutionen? Vem har ett val? Vem söker sin njutning utan omsorg om den andre? Endast den som har makten och pengarna.
Den så kallade frihet som tar prostituerade i anspråk är en illusion, eftersom den styrs av hallickar, droger och våld.
Varje år förstör prostitution miljoner liv, framför allt för kvinnor och barn, ofta från de mest utsatta grupperna i samhället.

Varje man kan få bekräftelse utan att förneka eller dominera andra.
Utifrån principen om jämlikhet mellan könen, vänder vi oss nu till

myndigheterna i alla länder och begär följande:

  • Upphör med kriminalisering av prostituerade – utveckla istället samhälleliga skyddsfunktioner som utbildning och vård, och alternativ till prostitution för att göra det möjligt att förverkliga rätten att inte vara prostituerad.
  • Motarbeta hallickar i deras utövande överallt (i gatuprostitution, på bordeller, massagesalonger, i eskortservice, på internetsajter, genom annonsering etc).
  • Etablera eller förstärk en anti-sexistisk sexualundervisning i skolan, som bygger på respekt för andra och uppmuntrar vars och ens fria val i enlighet med sin egen sexuella läggning.
  • Stöd de rörelser överallt som vill följa det svenska exemplet att kriminalisera sexköp.
  • Vägra kalla de män som köper sex för ”klienter” – de är framför allt exploatörer som betalar för tillgång till sex och till kroppar, till intimitet med personer som inte känner någon åtrå för dem, och som inte har någonting annat än ett avtal som påstås bygga på idén om frihet och jämlikhet. Men i detta sammanhang är friheten en illusion och jämlikheten kränkt.

Låt oss tillsammans skapa en värld där ingen kan tänka sig att köpa sig tillgång till andras kroppar, och där sexualitet saknar koppling till såväl pengar som våld.

En sådan värld är möjlig, och utvecklingen mot den har redan börjat.

Sverige blev genom sin sexköpslagstiftning 1999, efter ett halvsekel av obligatorisk och jämställd sexualundervisning i skolan, det första landet i världen som kriminaliserade sexköp utan att samtidigt kriminalisera de prostituerade. Island och Norge följde efter 2009. Denna politik är progressiv och en utvärdering av den svenska sexköpslagen visar att lagen haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål (SOU 2010:49).

  • Våra skandinaviska länder tjänar därför som förebild för dem som i andra länder vill följa efter.
  • Mot denna utveckling står länder som Tyskland och Holland, där prostitution legali¬serats och statliga bordeller inrättats. Här lär sig pojkar att kvinnor kommer att finnas tillgängliga för dem mot betalning. Hur ska de då kunna lära sig se flickor som sina jämlikar?

Vilket Europa vill vi ha?
I vilken sorts värld vill vi leva?

I Frankrike och i Kanada till exempel förbereds nu för en lag­stiftning i svensk riktning – men motstånd saknas inte. Mobilisering behövs därför .

För att underteckna, klicka här! OBS: gäller endast män.

print
Och också :

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s